[rank_math_breadcrumb]
Hummin

Narzędzie wspierające służbę zdrowia

Aplikacja mobilna dla branży medycznej, z której korzysta personel szpitali w USA.

Narzędzie pozwala administracji placówek medycznych regularnie badać stan psychiczny pracowników służby zdrowia. Celem aplikacji jest zadbanie o wysoki komfort pracy medyków i zapobieganie wypaleniu zawodowego. Aplikacja codziennie zbiera informacje od użytkowników, których stan przepracowania jest monitorowany w aplikacji. Personel może korzystać z dostępu do grup, w obrębie których może porozmawiać o sytuacji na danym oddziale.

Aplikacja działa w systemach iOS i Android.
Hummin
Hummin 1
WYZWANIE

Aplikacja zintegrowana z zaprogramowanym guzikiem

Istotna część aplikacji mobilnej to niewielkie urządzenie z wbudowanym przyciskiem, które pracownicy służby zdrowia noszą przy sobie w miejscu pracy – guzik jest przypięty do służbowego uniformu. Aplikacja stale zbiera dane przesyłane przez przycisk. To na ich podstawie powstają raporty dla placówek opieki medycznej, pozwalające na monitorowanie stanu zdrowia i samopoczucia zespołów medycznych. Założeniem projektu było, aby przycisk działał wyłącznie na terenie szpitala i w jego obrębie.

Medycy często nie noszą przy sobie urządzeń mobilnych w trakcie pracy. Z uwagi na to, stworzona przez nas aplikacja mobilna dla branży medycznej została zaprojektowana tak, aby sczytywała dane na temat samopoczucia pracownika z przycisku, kiedy użytkownik aplikacji zbliży się do swojego telefonu. Po pobraniu informacji z narzędzia użytkownik może zdecydować w apce, czy ujawni swoje dane osobowe, czy woli pozostać anonimowy.

W ten sposób dzięki aplikacji Hummin instytucje medyczne na bieżąco badają poziom komfortu swoich pracowników i mogą reagować w przypadku budzących niepokój raportów na temat ich kondycji.

 • BRANŻA Medyczna
 • KRAJ USA
 • CZAS 6 miesięcy
Hummin 2
ROZWIĄZANIE

Jedno narzędzie, szereg funkcjonalności

Hummin jako aplikacja mobilna dla branży medycznej, została stworzona nie tylko w celu pobierania informacji o stanie samopoczucia pracowników, narzędzie pełni także funkcję komunikatora i zapewnia pracownikom możliwość stałego utrzymywania kontaktu między sobą. Inny aspekt aplikacji to możliwość wglądu we wszelkie statystyki przedstawiające poziom samopoczucia członków danego zespołu oraz ogólny poziom komfortu pracowników placówki.

Użytkownicy aplikacji cyklicznie otrzymują na swoje konta ankiety do wypełnienia, które dotyczą ich zdrowia i samopoczucia. Na podstawie generowanych z odpowiedzi danych, placówki medyczne mogą przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu zatrudnionych osób, nieść im wsparcie a także dokonywać koniecznych zmian.

 • USŁUGI Rozwój aplikacji mobilnych,
  rozwiązania backendowe,
  UX/UI,
  testy
 • TECHNOLOGIE Flutter,
  Node.JS
 • PLATFORMY iOS,
  Android,
  CMS

Dobrze, a więc
zróbmy to!

Wycena
Dobrze, a więc
zróbmy to!