[rank_math_breadcrumb]

Softwarehouse Nest.js: Nowoczesne Rozwiązania dla Twojej Firmy

Sebastian Kruk, CEO & CTO

Softwarehouse i Nest.js: Nowoczesne Rozwiązania dla Twojej Firmy

Część 1: Co to jest Softwarehouse Nest.js?

Nest.js jest innowacyjnym i nowoczesnym frameworkiem dla języka JavaScript, który oferuje wiele zaawansowanych rozwiązań dla Twojej firmy. Jest to platforma, która umożliwia tworzenie skalowalnych i wydajnych aplikacji webowych. Softwarehouse Nest.js wykorzystuje architekturę modułową, co ułatwia rozwój i utrzymanie kodu. Ta innowacyjna technologia jest idealnym wyborem dla firm, które poszukują efektywnego i wydajnego rozwiązania.

1.1 Dlaczego warto wybrać Nest.js?

Nest.js posiada wiele funkcji, które czynią go idealnym narzędziem dla Twojej firmy. Oto kilka najważniejszych powodów, dla których warto wybrać Softwarehouse Nest.js:

 • Modularność: Framework ten opiera się na architekturze modułowej, co pozwala na łatwe zarządzanie i rozwijanie aplikacji.
 • Efektywność i wydajność: Nest.js jest oparty na języku TypeScript, który zapewnia statyczną analizę typów i wyższą wydajność aplikacji.
 • Skalowalność: Dzięki modularności i architekturze Nest.js, aplikacje mogą łatwo rosnąć wraz z rozwojem Twojej firmy.
 • Wsparcie dla mikroserwisów: Softwarehouse Nest.js pozwala na łatwe tworzenie i zarządzanie mikroserwisami, co jest niezwykle przydatne w przypadku dużych i złożonych aplikacji.
 • Integracja z innymi narzędziami: Ten framework umożliwia łatwą integrację z popularnymi narzędziami, takimi jak Express.js, WebSocket czy GraphQL.

1.2 Jakie są główne funkcje Nest.js?

Softwarehouse Nest.js oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które czynią go idealnym narzędziem dla Twojej firmy. Oto kilka z nich:

 • Dependency Injection: Jest to technika, która pozwala na wstrzykiwanie zależności między różnymi komponentami aplikacji. To zapewnia lepszą organizację kodu i łatwiejsze testowanie.
 • Middleware: Nest.js posiada wbudowany system middleware, który umożliwia obsługę żądań HTTP i ich modyfikację przed dotarciem do docelowej ścieżki.
 • Validatory: Framework ten udostępnia wbudowane mechanizmy do walidacji danych, co ułatwia zapewnienie poprawności wprowadzanych danych przez użytkowników.
 • Obsługa błędów: Nest.js pozwala na łatwe zarządzanie błędami w aplikacji, co pomaga w utrzymaniu stabilności i niezawodności systemu.
 • WebSocket Gateway: Ten framework oferuje moduł WebSocket Gateway, który umożliwia dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym między klientem a serwerem.

Nest.js to wszechstronne narzędzie, które oferuje wiele funkcji i zalet dla Twojej firmy. W kolejnych częściach tego artykułu będziemy zgłębiać więcej szczegółów dotyczących tego frameworka i jak może on przyspieszyć rozwój Twoich aplikacji webowych.

Część 2: Jak zacząć korzystać z Nest.js?

Aby zacząć korzystać z Softwarehouse Nest.js, musisz najpierw zainstalować go na swoim komputerze. Framework ten jest dostępny jako pakiet npm, więc musisz mieć zainstalowanego menedżera pakietów – npm. Możesz go zainstalować, pobierając i instalując Node.js z oficjalnej strony internetowej.

2.1 Tworzenie nowego projektu

Po zainstalowaniu Node.js i npm, możesz utworzyć nowy projekt Nest.js w prosty sposób. Otwórz terminal lub wiersz polecenia i wpisz następującą komendę:

npm i -g @nestjs/cli

Ta komenda zainstaluje globalnie narzędzie Nest CLI, które umożliwi ci tworzenie i zarządzanie projektami Nest.js.

Aby utworzyć nowy projekt, przejdź do katalogu, w którym chcesz go utworzyć, i wpisz następującą komendę:

nest new project-name

Zastąp „project-name” nazwą swojego projektu. Nest CLI utworzy nowy katalog o nazwie „project-name” i zainstaluje wszystkie zależności.

2.2 Struktura projektu

Po utworzeniu nowego projektu, przejdź do katalogu projektu, a następnie otwórz go w dowolnym edytorze kodu. Znajdziesz tam strukturę projektu Nest.js, która wygląda następująco:

 • src: To jest główny katalog, w którym będziesz tworzyć swoją aplikację. Znajdziesz tutaj pliki TypeScript, kontrolery, serwisy i inne komponenty.
 • test: Tutaj znajdują się testy jednostkowe dla Twojej aplikacji.
 • node_modules: To jest katalog, w którym Nest CLI instaluje wszystkie zależności.
 • package.json: Plik konfiguracyjny dla Twojego projektu, w którym znajdują się informacje o zależnościach i skrypcie uruchamiającym aplikację.
 • tsconfig.json: Plik konfiguracyjny dla kompilatora TypeScript.

W katalogu src znajdziesz również plik main.ts, który jest głównym plikiem aplikacji. To tutaj rozpoczyna się wykonanie Twojej aplikacji Nest.js.

2.3 Tworzenie kontrolerów i serwisów

W Nest.js architektura opiera się na kontrolerach i serwisach. Kontrolery są odpowiedzialne za obsługę żądań HTTP i wysyłanie odpowiedzi, natomiast serwisy zawierają logikę biznesową i dostęp do danych.

Aby utworzyć kontroler, przejdź do katalogu src i utwórz nowy plik o nazwie my.controller.ts. W pliku tym utwórz klasę kontrolera za pomocą dekoratora @Controller oraz zdefiniuj rutery HTTP za pomocą dekoratora @Get, @Post, @Put itd.

Aby utworzyć serwis, przejdź do katalogu src i utwórz nowy plik o nazwie my.service.ts. W pliku tym utwórz klasę serwisu za pomocą dekoratora @Injectable i zdefiniuj metody potrzebne do przetwarzania danych.

Po utworzeniu kontrolera i serwisu, musisz połączyć je ze sobą. Otwórz plik app.module.ts w katalogu src i zaimplementuj kontroler i serwis w dekoratorze @Module.

Teraz możesz uruchomić swoją aplikację Nest.js wpisując w terminalu komendę:

npm run start:dev

Twoja aplikacja będzie dostępna na lokalnym hoście na porcie 3000, a także będzie odświeżana automatycznie po każdej zmianie kodu.

To tylko krótki przegląd tego, jak rozpocząć korzystanie z Softwarehouse Nest.js. W kolejnej części tego artykułu omówimy bardziej zaawansowane funkcje tego frameworka i jak mogą one przyspieszyć rozwój Twojej aplikacji webowej.

Część 3: Zaawansowane funkcje Softwarehouse Nest.js

3.1 Walidacja danych

Jedną z zaawansowanych funkcji Softwarehouse Nest.js jest wbudowany mechanizm walidacji danych. Możesz łatwo sprawdzać poprawność wprowadzanych danych przez użytkowników. Jest to szczególnie przydatne, gdy tworzysz aplikacje, które wymagają sprawdzania i walidacji różnych pól.

Aby skorzystać z mechanizmu walidacji, możesz użyć dekoratorów dostępnych w Nest.js, takich jak @IsNotEmpty, @IsString, @IsEmail itd. Na przykład, jeśli tworzysz formularz rejestracyjny, możesz skorzystać z dekoratora @IsEmail, aby sprawdzić, czy wprowadzony adres e-mail jest poprawny.


import { IsEmail } from 'class-validator';

export class CreateUserDto {
 @IsEmail()
 email: string;

 // reszta pól formularza
}

Po zastosowaniu dekoratora @IsEmail, Nest.js automatycznie sprawdzi, czy podany adres e-mail jest poprawny. Jeśli dane są nieprawidłowe, zostanie zwrócony błąd walidacji.

3.2 Autoryzacja i uwierzytelnianie

Softwarehouse Nest.js umożliwia również łatwe zarządzanie autoryzacją i uwierzytelnianiem w Twojej aplikacji. Wykorzystując moduł Passport.js, możesz zaimplementować różne strategie uwierzytelniania, takie jak uwierzytelnianie oparte na tokenie JWT, uwierzytelnianie z użyciem hasła itp.

Aby skorzystać z Passport.js i uwierzytelniania, musisz najpierw zainstalować odpowiednie pakiety. Możesz to zrobić za pomocą npm, wpisując następującą komendę:

npm i @nestjs/passport passport passport-jwt

Następnie musisz skonfigurować Passport.js w swojej aplikacji, określając strategię uwierzytelniania, funkcję weryfikującą i inne opcje. Po skonfigurowaniu Passport.js możesz zabezpieczać swoje endpointy za pomocą dekoratora @UseGuards, aby wymagać uwierzytelniania do ich dostępu.

3.3 Testowanie aplikacji

Softwarehouse Nest.js zapewnia również wbudowane narzędzia do testowania Twojej aplikacji. Możesz tworzyć testy jednostkowe, testy integracyjne i testy e2e (end-to-end) za pomocą narzędzi takich jak Jest i Supertest. To pozwoli Ci zweryfikować poprawność działania poszczególnych komponentów Twojej aplikacji i upewnić się, że wszystkie elementy działają zgodnie z oczekiwaniami.

Aby skorzystać z narzędzi do testowania, musisz zainstalować odpowiednie pakiety, takie jak Jest i Supertest. Możesz to zrobić za pomocą npm, wpisując następujące komendy:

npm i –save-dev jest supertest

Następnie możesz tworzyć pliki testowe i pisać testy dla poszczególnych komponentów Twojej aplikacji. Możesz testować kontrolery, serwisy, middleware i inne części aplikacji, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami.

Nest.js zapewnia wiele narzędzi i funkcji, które ułatwiają testowanie i utrzymanie Twojej aplikacji. Możesz wykorzystać testy jednostkowe do sprawdzania poprawności działania poszczególnych komponentów, testy integracyjne, aby sprawdzić, czy wszystkie komponenty współpracują ze sobą, oraz testy end-to-end, aby przetestować aplikację jako całość.

Podsumowanie

Softwarehouse Nest.js to nowoczesne i zaawansowane narzędzie, które oferuje wiele rozwiązań dla Twojej firmy. Oparta na TypeScript, modułowa architektura i wbudowane funkcje sprawiają, że jest to idealny framework do tworzenia skalowalnych i wydajnych aplikacji webowych. Z funkcjami takimi jak walidacja danych, autoryzacja i uwierzytelnianie oraz testowanie, Nest.js daje Ci pełną kontrolę nad rozwojem i stabilnością Twojej aplikacji.

W tym artykule przedstawiliśmy tylko kilka zalet i funkcji Softwarehouse Nest.js. Jeśli szukasz nowoczesnego i wydajnego rozwiązania dla swojej firmy, Nest.js może być idealnym wyborem. Spróbuj go dzisiaj i przyspiesz rozwój Twoich aplikacji webowych!

Chcesz wiedzieć jak zacząć? Zobacz ten artykuł lub skontaktuj się z nami – kontakt.

Sebastian Kruk

Sebastian Kruk

CEO & CTO

Założyciel Giraffe Studio. Absolwent informatyki na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Programista mobilny i backendowy z dużym doświadczeniem. Typ wizjonera, który zawsze znajdzie rozwiązanie, nawet jeśli inni uważają, że jest to niemożliwe. Z pasją tworzy architekturę rozbudowanych projektów, inicjując i planując pracę zespołu, koordynując i łącząc działania deweloperów. Gdyby nie został programistą, z pewnością spędzałby czas pod maską samochodu lub motocykla, bo motoryzacja to jego wielka pasja. Miłośnik podróży kamperem, w których towarzyszą mu żona, mały synek i pies, nieustannie odkrywa nowe miejsca na kuli ziemskiej, wychodząc z założenia, że ciekawych ludzi i fascynujące miejsca można znaleźć wszędzie. Potrafi grać na pianinie, gitarze, akordeonie i harmonijce ustnej, a także obsługiwać maszynę do szycia. Ukończył szkołę aktorską. Nigdy nie odmawia pizzy, czekolady i kawy.

Dobrze, a więc
zróbmy to!

Wycena
Dobrze, a więc
zróbmy to!