[rank_math_breadcrumb]

Event Storming: Rewolucyjna metoda projektowania oprogramowania

Sebastian Kruk, CEO & CTO

Event Storming: Rewolucyjna metoda projektowania oprogramowania

Część 1: Co to jest Event Storming?

Jest efektywną i innowacyjną techniką projektowania oprogramowania, która pozwala zespołom developerskim na szybkie i kreatywne rozwiązywanie problemów. Metoda ta opiera się na zaangażowaniu wielu osób z różnych dziedzin w proces projektowania.To narzędzie, które umożliwia zrozumienie złożonych procesów biznesowych i przekształcenie ich w konkretne modele oprogramowania. Metoda ta pozwala na skoncentrowanie się na zdarzeniach (eventach), które mają miejsce w interakcjach między różnymi elementami systemu.

Jak działa Event Storming?

Event Storming rozpoczyna się od zidentyfikowania podstawowych zdarzeń biznesowych, które mają miejsce w systemie. Następnie, poprzez warsztaty i wspólną pracę, zespół identyfikuje wszystkie możliwe zdarzenia między różnymi aktorami systemu oraz ich skutki.

Eventy są przedstawiane na dużych planszach lub na tablicy, co pozwala na łatwe zrozumienie interakcji między nimi. Używając post-itów lub karteczek, można opisywać zdarzenia, ich właściwości oraz parametry. Ta wizualna reprezentacja pomaga w zidentyfikowaniu ewentualnych luk lub niejasności w projekcie.

Kluczowe korzyści

Ma wiele zalet, które przekładają się na efektywność i sukces projektów. Oto niektóre z najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania tej metody:

 • Lepsze zrozumienie biznesu: Event Storming umożliwia opracowanie głębszego zrozumienia procesów biznesowych, co pomaga w uniknięciu pomyłek i błędów na etapie projektowania.
 • Szybsze rozwiązywanie problemów: Dzięki zastosowaniu Event Storming, zespoły developerskie są w stanie szybciej zidentyfikować problemy i znaleźć na nie rozwiązania.
 • Wspólne zrozumienie: Ta metoda umożliwia zaangażowanie wszystkich stron i zespołów w proces projektowy, co przekłada się na lepsze zrozumienie wymagań i celów.
 • Łatwiejsze ujawnianie niezgodności: Dzięki wizualnemu przedstawieniu zdarzeń, Event Storming ułatwia identyfikację niezgodności w projekcie oraz znalezienie optymalnych rozwiązań.
 • Skuteczniejsza komunikacja: Ta metoda przyczynia się do lepszego porozumiewania się między członkami zespołu developerskiego, klientami oraz innymi zainteresowanymi stronami.

To rewolucyjna metoda projektowania oprogramowania, która umożliwia zrozumienie złożonych procesów biznesowych i szybkie znalezienie optymalnych rozwiązań. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i zastosowaniu wizualnej reprezentacji zdarzeń, ta technika przyczynia się do sukcesu projektów i poprawy komunikacji w zespole.

Część 2: Kiedy warto używać Event Storming?

Może być stosowane w różnych przypadkach, w których konieczne jest dogłębne zrozumienie biznesu i efektywna komunikacja w zespole developerskim. Oto kilka sytuacji, w których warto zastosować tę metodę:

 1. Nowy projekt: Event Storming jest szczególnie przydatne przy rozpoczynaniu nowego projektu, ponieważ umożliwia zespołowi zdobycie pełnego obrazu procesów biznesowych już na wczesnym etapie.
 2. Powiększenia zespołu: Gdy do zespołu dołączają nowi członkowie, Event Storming może być użyteczne do wprowadzenia ich w złożone procesy biznesowe i utworzenie wspólnego zrozumienia.
 3. Identyfikacja błędów: Event Storming może pomóc w identyfikacji potencjalnych błędów i luki w projekcie, co pozwoli na ich naprawienie na wcześniejszym etapie procesu.
 4. Udoskonalanie istniejących systemów: Nawet już istniejące systemy mogą być optymalizowane przy użyciu Event Storming, aby zidentyfikować problemy i zaproponować usprawnienia.
 5. Wielki skok do przodu: Event Storming może być wykorzystane do szybkiego zidentyfikowania kluczowych aspektów projektu i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań, które przyspieszą i ułatwią jego rozwój.

Wskazówki do udanego Event Storming

Aby Event Storming przyniósł zamierzone efekty, istnieje kilka wskazówek, które warto przestrzegać:

 • Zaangażowanie wszystkich stron: Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze powinni być aktywnie zaangażowani w proces Event Storming, aby zapewnić pełne zrozumienie i współpracę.
 • Pamiętaj o równowadze: Ważne jest, aby zapewnić równowagę między dopuszczaniem opinii i pomysłów różnych uczestników, a utrzymaniem odpowiedniej struktury i kontroli nad procesem.
 • Zastosuj odpowiednie narzędzia: Wybierz narzędzia, które ułatwią prowadzenie Event Storming, takie jak plansze, karty wklejane lub specjalne oprogramowanie.
 • Odważ się na innowacje: Event Storming jest miejscem, w którym można próbować nowych pomysłów i podejść. Zachęcaj uczestników do dzielenia się swoimi pomysłami i eksperymentowania.
 • Dokumentuj wyniki: Starannie dokumentuj wszystkie zdarzenia, ich właściwości i parametry, aby zachować klarowność i ułatwić późniejsze wykorzystanie tych informacji.

To nie tylko metoda projektowania oprogramowania – to sposób na zwiększenie efektywności i skuteczności zespołu w procesie tworzenia oprogramowania. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu procesów biznesowych, wspólnej pracy i budowaniu współpracy, Event Storming przyczynia się do sukcesu projektów i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Część 3: W praktyce

Aby wprowadzenie Event Storming było skuteczne, konieczne jest odpowiednie przygotowanie i przestrzeganie kilku kluczowych kroków. Oto sposób, w jaki można wprowadzić Event Storming w praktyce:

Krok 1: Zorganizuj zespół i zdefiniuj cele

Pierwszym krokiem jest zorganizowanie zespołu projektowego i zdefiniowanie celów Event Storming. Określ, jakie problemy chcesz rozwiązać i jakie wyniki chciałbyś uzyskać. Upewnij się, że w skład zespołu wchodzą osoby z różnych działów, aby zyskać różnorodne perspektywy.

Krok 2: Przygotuj odpowiednie narzędzia

Przygotuj odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia Event Storming. Możesz użyć tradycyjnych plansz i karteczek lub skorzystać z narzędzi online, które ułatwią współpracę zdalną. Upewnij się, że wszyscy uczestnicy mają dostęp do potrzebnych materiałów i narzędzi.

Krok 3: Zidentyfikuj podstawowe zdarzenia biznesowe

Rozpocznij Event Storming od zidentyfikowania podstawowych zdarzeń biznesowych. Pomyśl o głównych aspektach projektu i skoncentruj się na tym, co jest kluczowe dla jego funkcjonowania. Użyj post-itów lub karteczek, aby opisać te zdarzenia i umieść je na planszy lub tablicy.

Krok 4: Mapuj interakcje i skutki

Na podstawie identyfikowanych zdarzeń, zespołowi przychodzi czas na mapowanie interakcji między nimi. Zastanów się, jakie zdarzenia są przyczyną, a jakie są ich skutkiem. Na planszy lub tablicy przedstaw te interakcje, używając post-itów lub karteczek.

Krok 5: Wzbogać modele o dodatkowe informacje

Wzbogać modele oprogramowania o dodatkowe informacje, takie jak właściwości i parametry zdarzeń. Zastanów się, jakie informacje są istotne dla każdego zdarzenia i dodaj je do swojej reprezentacji wizualnej. To pomoże w późniejszym rozwoju projektu.

Krok 6: Analizuj i doskonal swoje modele

Na zakończenie sesji, zespół powinien przeanalizować swoje modele i zidentyfikować obszary do doskonalenia. Szukaj niezgodności, luk w projekcie i możliwości ulepszenia. Dokumentuj wyniki i wykorzystaj je w procesie tworzenia oprogramowania.

Wprowadzenie tej metody w praktyce może być rewolucyjne dla twojego projektu. Ta metoda pozwala na twórcze i efektywne rozwiązywanie problemów, zwiększa zrozumienie procesów biznesowych i poprawia komunikację w zespole. Wykorzystaj te kroki, aby zacząć korzystać i doświadczyć jego rewolucyjnego wpływu na twój projekt oprogramowania.

Chcesz wiedzieć jak zacząć? Skontaktuj się z nami – kontakt.

Sebastian Kruk

Sebastian Kruk

CEO & CTO

Założyciel Giraffe Studio. Absolwent informatyki na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Programista mobilny i backendowy z dużym doświadczeniem. Typ wizjonera, który zawsze znajdzie rozwiązanie, nawet jeśli inni uważają, że jest to niemożliwe. Z pasją tworzy architekturę rozbudowanych projektów, inicjując i planując pracę zespołu, koordynując i łącząc działania deweloperów. Gdyby nie został programistą, z pewnością spędzałby czas pod maską samochodu lub motocykla, bo motoryzacja to jego wielka pasja. Miłośnik podróży kamperem, w których towarzyszą mu żona, mały synek i pies, nieustannie odkrywa nowe miejsca na kuli ziemskiej, wychodząc z założenia, że ciekawych ludzi i fascynujące miejsca można znaleźć wszędzie. Potrafi grać na pianinie, gitarze, akordeonie i harmonijce ustnej, a także obsługiwać maszynę do szycia. Ukończył szkołę aktorską. Nigdy nie odmawia pizzy, czekolady i kawy.

Dobrze, a więc
zróbmy to!

Wycena
Dobrze, a więc
zróbmy to!